Oss-het Maasland

Nieuws van het bestuur

Beste leden,

Hierbij weer een nieuwsbrief van onze afdeling. We hebben leren omgaan met corona maar gelet op de najaars stijging van de besmettingen blijft voorzichtigheid geboden.

Het bestuur heeft uitvoerig stilgestaan bij de vraag wat te doen met de resterende activiteiten dit najaar.

We hebben besloten alle activiteiten te verplaatsen naar 2022. Ons blijkt dat nogal wat leden toch wat huiverig blijven voor grootschalige activiteiten . Een uitzondering vormt de bloemschikcursus, deze vindt wel doorgang. ( zie elders in deze nieuwsbrief)

Dit betekent dat de bloemschikworkshop in de tuin in Berghem, de najaarsplantenruildag en de grote Bloemschikdemonstratie op 17 november geen doorgang vinden.

In november gaat het bestuur zich buigen over het programma 2022. Bedoeling is hierin extra activiteiten te ontwikkelen zodat we komend jaar een flinke restart kunnen maken.

Bloemschikcursus 2021 - 2022

Op 20 oktober start het bloemschikken weer onder leiding van Maria Hoevenaars. We zitten dit jaar wederom in de Berchplaets in Berghem. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Elke maand op een woensdagavond maken we onder leiding van Maria Hoevenaars een bloemstuk. Je kunt altijd kiezen uit een tweetal ontwerpen, die je de les ervóór kunt zien. Je bent vrij in bloemenkeuze. Sterker nog: het is altijd leuk om zoveel mogelijk uit eigen tuin of uit de natuur te bloemschikken. Op de site van Groei en Bloei Oss staat alle info. De kosten voor deelname zijn 67,-- voor leden en 83,-- voor niet-leden.

 

 

Secretaris gezocht

Onze secretaris, Esther Tophoven, is gestopt met haar secretaris functie. Ze is vorig jaar gestart als zelfstandige en dat vergt zoveel van haar tijd dat ze deze functie er niet meer bij kan doen. Ik neem voorlopig de functie waar maar we zoeken dringend naar een lid die de secretarisrol op zich wil nemen. De benodigde tijd voor deze functie is beperkt en het aantal bestuursvergaderingen per jaar is  5 á 6. Voel je je geroepen om deze rol in te vullen of wil je nadere informatie mail of app me dan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Groei & Bloei afd. Oss – het Maasland

Sjaak Thomassen , penningmeester / secretaris

06-38941225 / kortehei(at)hotmail.com